Info. Als een ervaren en gedreven senior privacy jurist, functionaris gegevensbescherming, bedrijfsjurist (legal counsel) en consultant Zorg ben ik met veel plezier en enthousiasme werkzaam binnen zowel de publieke- als private sector.

'Privacy in de zorg vaak geschonden' - Zorgvisie Nov 21, 2016 Privacy | Ziekenhuis Oost-Limburg Uw privacy, onze zorg Ziekenhuis Oost-Limburg wil toonaangevend zijn in het aanbieden van gezondheids- en welzijnszorg. Om kwaliteitsvolle dienstverlening aan te bieden verwerken we persoonsgegevens van onze patiënten. Hierbij hebben we bijzondere aandacht voor de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer. In de eerste plaats willen we u zo goed mogelijk inlichten waarvoor

Stichting Privacyzorg | LinkedIn

Privacy - Buurtzorg Bij vragen of opmerkingen over de manier waarop Buurtzorg met uw privacy omgaat kunt u contact opnemen via info@buurtzorgnederland.com of via 0900 690 690 6 Als u desondanks niet tevreden bent over onze reactie kunt u zich wenden tot het College Bescherming Persoonsgegevens. Waar ik tegenaan liep in de zorg - privacy Waar ik tegenaan liep in de zorg - privacy Ik heb al eerder geschreven over de privacywetgeving, die ervoor zorgt dat er alleen gegevens over jou mogen worden gedeeld als je daar zelf toestemming voor geeft. Ik schreef dat ik er blij mee was geworden dat het was zoals het was, omdat mijn eigen persoonlijke ontwikkeling mij krachtig genoeg heeft

Privacy in de zorg: Home. De Regionale Privacy Commissie voor de Gezondheidszorg (RPCG) houdt zich onder andere bezig met vragen rond de uitwisseling van en toegang

Privacy in de zorg: RPCG - home Privacy in de zorg: Home. De Regionale Privacy Commissie voor de Gezondheidszorg (RPCG) houdt zich onder andere bezig met vragen rond de uitwisseling van en toegang Tips_Privacy Awareness - Cure4 LegalCure4 Legal Hoe dient u om te gaan met persoonsgegevens in de zorg? Cure4 heeft de belangrijkste tips en aandachtspunten voor u op een rij gezet. Medewerkers zijn zich onvoldoende bewust van het feit dat hun werkzaamheden impact hebben op de privacy van patiënten. Privacy en Zorg | Boels Zanders De gezondheidszorg illustreert bij uitstek dat privacy en privacybescherming aan verandering onderhevig zijn vanwege digitale ontwikkelingen. Ontwikkelingen in de medische zorg en de (ICT-)technologie beïnvloeden de gegevensverwerkingsprocessen.